IPR 05 11 21 web 5881

Silje Folge Bungum

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Kompetanse på flere områder som depresjon, angst, livskriser, rus- og avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser, traumer, og selvfølelses- og relasjonsvansker. Tilbyr individual- og parterapi.

Bestill time
  • Fullført spesialistutdanning, autorisert psykologspesialist gjennom Norsk Psykologforening
  • Fullført grunnkurs i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for emosjonsfokusert terapi (SEFT)
  • Fullført utdanning innen basalanalytisk teori, mentalisering og arbeid med rus, ved Institutt for gruppeanalyse


Jeg har 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling i poliklinikk og døgninnleggelser, blant annet fra Nydalen DPS, Nedre Romerike DPS, Avdeling ung på Gaustad og Modum Bad.

Jeg er vant til å arbeide med unge voksne og voksne i små og store kriser - både dem som trenger hjelp for første gang og dem med lengre fartstid i hjelpeapparatet. Å forstå og utforske sine følelser og reaksjoner, samt se sin egen betydning - også i relasjon til andre er helt sentralt i mine samtaler. For meg er også trygghet og tillit viktig i møte med mine klienter, og vil legge opp behandlingen etter klientens behov og ønske.

Jeg er spesialist i arbeid med voksne. Fra tidligere er jeg utdannet gruppeterapeut fra institutt for gruppeanalyse.