IPR 05 11 21 web 0031

Silje Hildershavn Heier

Oslo, Psykologspesialist

Erfaring fra behandling av angst, depresjon, utbrenthet, søvnvansker, eksistensielle tema og relasjonelle vansker. Tilbyr individualterapi til ungdom og voksne.

Bestill time


  • Psykologspesialist i samfunnspsykologi, gjennom Norsk Psykologforening.
  • Emosjonsfokusert terapi (Modul 1) ved NIEFT.
  • ISTDP grunnkurs, (samt diverse enkeltstående kurs).
  • Påbegynt videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert terapi.


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning i behandling av voksne. I tillegg til klinisk arbeid, har jeg erfaring med system, - og forebyggende arbeid fra Helsedirektoratet. Jeg er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, og veileder psykologer som tar denne spesialiteten.

Å gå i terapi er en anledning til å få det bedre med seg selv og sine nærmeste, og jeg har stor respekt for alle som velger dette. Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg ramme der vi sammen kan utforske tanker og følelser for å forstå mønstre som hemmer god livskvalitet. Jeg jobber hovedsakelig emosjonsfokusert, men er også opptatt av tilknytning, relasjoner og eksistensielle tema. Behandlingen kan tilpasses etter dine ønsker og behov. Målet er at du kan forholde deg til det som er vanskelig på en ny måte som gir bedre livskvalitet.