Foto Sunniva 3

Sunniva Årseth

Oslo, Psykolog

Kompetanse innen traumer, relasjonelle vansker, selvkritikk, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser, ulike angstlidelser og stemningslidelser. Er under spesialisering i emosjonsfokusert terapi. Tilbyr individualterapi på kveldstid. Tilbyr også EMDR for traumetilstander.

Bestill time
 • Under spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

 • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.

 • Kurs i mentaliseringsbasert terapi (MBT) ved Institutt for mentalisering.

 • Fullført modul 1 i EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR Norge.


  Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne i spesialisthelsetjenesten. På dagtid jobber jeg nå i spesialisthelsetjenesten med hesteassistert psykoterapi i gruppe hvor hesten og dens egenskaper benyttes til å bidra til økt forståelse og belysning omkring emosjonelle og relasjonelle vansker hos mennesker med ulike psykiske lidelser og avhengighetsvansker.


  Jeg har erfaring innen traumer, relasjonelle vansker, selvkritikk, lav selvfølelse, ulike angstlidelser og stemningslidelser, samt erfaringen med utredning og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD og Aspergers syndrom. Jeg er opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkeltes utfordringer og behov og benytter derfor en integrativ behandlingstilnærming hvor kunnskap, metoder og ferdigheter fra ulike terapiretninger settes sammen for å møte deg og dine behov her og nå. Jeg er likevel særlig orientert mot den humanistiske og emosjonsfokuserte tilnærmingen til behandling av psykiske lidelser og mener at følelser forteller oss om hvor vi står i forhold til våre behov, og derfor er viktige å forstå.


  Jeg tror på antakelsen om at emosjonell prosessering av negative emosjoner er sentralt for endring, derfor ønsker jeg å følge deg inn i det vonde dersom det føles riktig for deg og at dette vurderes som hensiktsmessig for din situasjon. Dette kan være skremmende og vondt, og jeg har stor respekt for det det krever å gå inn i slike følelser. Jeg tror likevel at det i mange tilfeller er nødvendig og kan bidra til bedring dersom dette skjer i en tilstrekkelig trygg, varm og tillitsfull terapeutisk relasjon. Jeg vil gjøre mitt ytterste for møte deg med vennlighet og aksept i dette. Det å bygge tillit og bli kjent mener jeg derfor er avgjørende og et viktig innledende fokus i oppstart av behandlingen. Jeg ønsker at vi kan skape et trygt rom hvor vi sammen forsøker å forstå deg, din historie, hva som bidrar til dine vansker og hvordan dette kan løses.


  Velkommen!