Thomas Barratt Due

Thomas Barratt-Due

Oslo, Psykolog

Varm og tilstedeværende terapeut. Kompetanse og erfaring med behandling av bl.a. angst, depresjon, selvkritikk og skam, traumerelaterte plager, søvnproblemer, sorgarbeid, relasjonelle utfordringer samt rus- og avhengighetsproblematikk. Spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT).

Bestill time
  • Fullført treårig utdannelse i emosjonsfokusert terapi i regi av NIEFT som en del av min spesialistutdannelse.
  • Fullført 1. modul av EMDR utdannelsen, og har flere års erfaring med bruk av metoden i møte med traumerelaterte tilstander.
  • Fullført kurs i Motiverende Intervju (MI) og har lang erfaring med bruk av metoden i møte med rus- og avhengighetsrelaterte tilstander.
  • Fordypning i dynamisk teori og metode som en del av profesjonsutdannelsen i psykologi ved UIO


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har hovedsakelig erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men også fra privat praksis. Jeg har kompetanse på behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, med forskjellig grad av alvorlighet og kompleksitet. Blir ferdig psykologspesialist i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi sommeren 2024.

Terapi starter som en utforskende samtale med utgangspunkt i hvordan det er å være deg. Ved å fremme oppmerksomhet, forståelse og aksept i møte med det som er vanskelig, vil terapi kunne endre hvordan du forholder deg til deg selv og menneskene du omgås med. Det kan handle om å tydeliggjøre underliggende følelser og behov, og om å utvide ditt eget handlingsrom. Det kan handle om å skape bevegelse og endring i fastlåste tilstander og mønstre, og om å finne veien ut av smerten.

Det er viktig for meg at du blir møtt med nysgjerrighet og varme, forståelse og aksept, og at du opplever det terapeutiske rommet som et trygt sted å være. Jeg tilbyr emosjonsfokusert terapi, men kan også bruke elementer fra kognitive og dynamiske terapitradisjoner. Jeg er opptatt av å møte ulik behov og ønsker for behandlingen på en imøtekommende og fleksibel måte.

Velkommen skal du være!