Psykolog Oslo EFT

Tonje Moe Thompson

Oslo, Psykolog

Bred erfaring med emosjonsfokusert behandling av lettere psykiske vansker, angst, depresjon, selvfølelsesproblematikk, livskriser, og relasjonelle problemer. Særlig interesse for selvkritikk, relasjonelle vansker og kjærlighetsproblematikk. Tilbyr individualterapi og parterapi.

Bestill time

Tonje er i mammaperm frem til 01.08.23, og tar ikke inn nye klienter i denne perioden.


  • Fullført 3-årig videreutdanning og spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).
  • Fullført 2-årig etterutdanning i Emosjonsfokusert parterapi ved International Society of emotion focused therapy (ISEFT)
  • Fullført 2-årig spesialiseringkurs i organisasjonspsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi


Jeg er en varm og aktiv terapeut som jobber med individer og par. Jeg har spesialisert meg i emosjonsfokusert terapi, og jobber ut fra en humanistisk forståelse av mennesket, med følelser og relasjon i fokus. I tillegg til klinisk arbeid, har jeg flere års erfaring med lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god relasjon som gir muligheter for at du skal kunne utforske, oppdage og forstå mer av deg selv. Vi arbeider sammen mot at du skal kjenne en større kontakt med egne følelser og behov, og få kjennskap til dine mønstre, slik at du etter hvert kan stå friere til å forholde deg til det som gjør vondt og er vanskelig - på nye måter. Å jobbe med følelser i terapi er vondt og godt. Sammen finner vi en vei som gir mening for deg, der jeg vil hjelpe deg å tåle, arbeide med og endre det som nå er vanskelig.

I arbeid med par jobber jeg også med fokus på følelsene og mønstrene dere imellom. Gjennom en emosjonsfokusert tilnærming vil vi først jobbe med å kartlegge og forstå det som skjer mellom dere, slik at konfliktene kan roes. Videre vil vi jobbe med å aktivt styrke og fordype kontakten dere to i mellom, slik at dere kan oppleve trygghet, forståelse og emosjonell tilstedeværelse hos hverandre igjen.