Torstein Grøver

Torstein Grøver

Oslo, Psykolog

Særlig kompetanse og interesse for behandling av relasjonelle vansker, eksistensielle temaer, rus- og avhengighetsproblematikk, angst og depresjon. Har jobbet med individual-, familie- og gruppeterapi med barn og voksne. Tilbyr individualterapi på kveldstid.

Bestill time
  • Utdannet psykolog ved Århus universitet 2018
  • Fullført filosofistudier ved UiO
  • Fellesprogrammet for psykologer
  • Kursing innenfor personlighetsteori, gruppeterapi, terapeutisk ferdighetstrening og mentaliseringsbasert terapi


Som terapeut vil jeg møte deg med åpenhet for at dine utfordringer er unike, og jobbe for at du skal føle deg respektert og forstått når du prater med meg. For de fleste føles det sårbart å åpne seg opp om sine innerste vanskeligheter, og jeg vil at dette skal bli en god erfaring for dem som kommer til meg.

Som psykolog tror jeg på at terapi kan føre til en ønsket endring som varer. For noen vil dette handle om å endre på en fastlåst livssituasjon. For andre trengs det mer grundig terapeutisk arbeid for å løsne opp i f.eks. emosjonelle floker eller tankekjør som har vært plagsomme over lengre tid. Som psykolog er jeg tålmodig og utholdende i slike prosesser, og opptatt av at du som klient skal finne frem til løsninger som du føler eierskap og mestring rundt, og som du kan ta med deg ut av terapien for å leve et godt nok liv sammen med dem du bryr deg om.

Hos meg vil du oppleve at jeg først og fremst er nysgjerrig på hvem du er og hva du trenger hjelp til. Du vil også kunne merke at jeg har med meg et faglig fokus på følelser og nære relasjoner i timene. Jeg tror at dette ofte utgjør grunnlaget for psykiske plager, og at det derfor gjerne er nyttig å snakke om. Dette står sentralt i blant annet psykodynamisk terapi, som jeg er opplært i og inspirert av. Samtidig mener jeg at en metode bør tilpasses til klienten heller enn omvendt, og at god terapi gjerne er metodisk fleksibel. Generelt sett er jeg opptatt av at vi kommer frem til en arbeidsmetode som passer deg godt, og jeg forklarer deg gjerne hvorfor jeg jobber som jeg gjør.

Jeg er utdannet psykolog ved Århus Universitet og har i tillegg studert filosofi ved Universitetet i Oslo. I klinisk arbeid hittil har jeg jobbet med blant annet personlighets- og spiseforstyrrelser, skolevegring, ADHD, angst, depresjon samt rus- og spilleavhengighet.

Velkommen til terapi hos meg!