victoria forsberg psykolog oslo

Victoria Forsberg

Oslo, Psykolog

Særlig kompetanse på relasjonelle utfordringer, livskriser, sorg, ensomhet, angst, stress og selvfølelse. Fordypning i emosjonsfokusert, dynamisk og mindfulness-basert terapi. Tilbyr terapi til individer og par. Underviser i psykologi og holder kurs.

Bestill time

Victoria er i spesialistpermisjon til høsten 2025.


  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert Terapi (SEFT)
  • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført 1-årig fordypning i dynamisk terapi som del av utdannelsen ved UiO
  • Gått på kurs i mindfulness og mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT), samt har erfaring med bruk av meditative teknikker i terapi gjennom veiledning


Noen ganger kan det være godt å få prate ut om det som føles vanskelig, vondt eller overveldende med en utenforstående som man kan reflektere og utforske sammen med i et trygt rom. Ved å få økt kontakt med egne følelser og behov, forstå seg selv bedre og se sammenhenger eller mønstre, blir vi bedre rustet til å håndtere utfordringene våre - og konkrete endringer blir mulig.

Jeg har spesialisert meg på emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker og styrker kontakt med følelser og viktige behov, og finner nye måter å møte eller endre vonde og fastlåste følelser på. Mitt perspektiv er humanistisk der det er viktig å sammen skape en prosess som gir mening og oppleves nyttig for den enkelte. Jeg har også en bakgrunn i psykodynamisk terapi som vektlegger å se sammenheng og mønstre i egne tanker, følelser og indre ubevisste konflikter. Jeg tilbyr samtaleterapi til voksne og par med ulike former for vansker og problemstillinger. Tema som jeg jobber mye med er relasjonsvansker i familien eller med partner, ulike livskriser, sorg, ensomhet, depresjon, angst, stress og selvfølelse. Jeg tilbyr også terapi på engelsk.

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Oslo, og har videreutdannet meg innen emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Jeg har også en videreutdanning innen Emosjonsfokusert parterapi ved Norsk senter for emosjonsfokusert terapi (SEFT). Tidligere har jeg fordypet meg i dynamisk terapi og mindfulness-basert terapi. I tillegg til å arbeide som terapeut underviser jeg i psykologi på Oslo Nye høyskole, og holder ulike kurs og foredrag om følelser, stressmestring, prestasjonsangst og studieteknikk på oppdrag.