victoria forsberg psykolog oslo

Victoria Forsberg

Oslo, Psykolog

Særlig kompetanse på relasjonelle utfordringer, livskriser, sorg, ensomhet, angst, stress og selvfølelse. Fordypning i emosjonsfokusert, dynamisk og mindfulness-basert terapi. Tilbyr terapi til individer og par. Underviser i psykologi og holder kurs.

Bestill time
  • Går 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT.
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert Terapi.
  • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført 1-årig fordypning i dynamisk terapi som del av utdannelsen ved UiO.
  • Gått på kurs i mindfulness og mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT), samt har erfaring med bruk av meditative teknikker i terapi gjennom veiledning.


Noen ganger kan det være godt å få prate ut om det som føles vanskelig, vondt eller overveldende med en utenforstående som lytter og som man kan reflektere sammen med. Jeg ønsker å skape et åpnende rom der du kan utforske deg selv, dine tanker og følelser. Ved få hjelp til å se sammenhenger, sortere og få økt kontakt med følelser og behov blir man bedre rustet til å håndtere utfordringene sine - og konkrete endringer blir mulig.

Jeg tilbyr samtaleterapi til ungdom, voksne og par med ulike former for vansker og problemstillinger. Gjennom et samarbeid og ved å kombinere ulike terapeutiske tilnærminger tilpasses terapien dine ønsker og behov. Med par arbeider jeg hovedsakelig ut fra emosjonsfokuserte prinsipper der vi jobber med å endre fastlåste emosjonelle mønstre og styrke følelsen av nærhet i forholdet. Tema som jeg jobber mye med er relasjonsvansker i familien eller med partner, ulike livskriser, sorg, ensomhet, angst, stress, selvfølelse, perfeksjonisme og avhengighetsproblematikk. Jeg tilbyr terapi på engelsk og tysk.

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Oslo, og holder på å spesialisere meg innen emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Jeg har også en videreutdanning innen Emosjonsfokusert parterapi ved Norsk senter for emosjonsfokusert terapi (SEFT). Tidligere har jeg fordypet meg i dynamisk terapi og mindfulness-basert terapi. I tillegg til å arbeide som terapeut underviser jeg i psykologi på Bjørknes høyskole og holder ulike kurs om hvordan møte følelser, stressmestring, prestasjonsangst og studieteknikk.