victoria forsberg psykolog oslo

Victoria Forsberg

Oslo, Psykolog

Særlig kompetanse på relasjonelle utfordringer, livskriser, sorg, ensomhet, angst, stress og selvfølelse. Fordypning i emosjonsfokusert, dynamisk og mindfulness-basert terapi. Tilbyr terapi til individer og par. Underviser i psykologi og holder kurs.

Bestill time

Victoria er i permisjon til januar 2023.


  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT.
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert Terapi.
  • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført 1-årig fordypning i dynamisk terapi som del av utdannelsen ved UiO.
  • Gått på kurs i mindfulness og mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT), samt har erfaring med bruk av meditative teknikker i terapi gjennom veiledning.


Noen ganger kan det være godt å få prate ut om det som føles vanskelig, vondt eller overveldende med en utenforstående som lytter og som man kan reflektere sammen med. Jeg ønsker å skape et åpnende og trygt rom der du kan utforske deg selv, dine tanker og følelser. Ved å se sammenhenger og få økt kontakt med egne følelser og behov blir man bedre rustet til å håndtere utfordringene sine - og konkrete endringer blir mulig.

Jeg tilbyr samtaleterapi til ungdom, voksne og par med ulike former for vansker og problemstillinger. Jeg jobber mest ut fra prinsipper innen emosjonsfokusert terapi, der vi jobber med å øke kontakt med følelser og endre vonde fastlåste følelser, men jeg kombinerer også elementer fra andre terapeutiske tilnærminger for å tilpasse terapien dine ønsker og behov. Tema som jeg jobber mye med er relasjonsvansker i familien eller med partner, ulike livskriser, sorg, ensomhet, depresjon, angst, stress og selvfølelse. Jeg tilbyr også terapi på engelsk og tysk.

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Oslo, og har videreutdannet meg innen emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Jeg har også en videreutdanning innen Emosjonsfokusert parterapi ved Norsk senter for emosjonsfokusert terapi (SEFT). Tidligere har jeg fordypet meg i dynamisk terapi og mindfulness-basert terapi. I tillegg til å arbeide som terapeut underviser jeg i psykologi på Bjørknes høyskole og holder ulike kurs om følelser, stressmestring, prestasjonsangst og studieteknikk.