IMG 3213

Vilde Bjørlo Øien

Oslo, Psykologspesialist

Erfaren psykologspesialist som tilbyr individualterapi og foreldreveiledning. Spesielt interessert i temaer relatert til relasjoner, selvhevdelse og -regulering, uro, stress, traumer og livsbelastninger. Varm, engasjert og tydelig terapeut.

Bestill time
  • Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2009
  • Psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2015 ved Norsk psykologforening og Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
  • Fordypning i traumebehandling gjennom RVTS, og sertifisert EMDR-terapeut
  • Sertifisert foreldreveileder i trygghetssirkelen (COS-P)
  • Gjennomfører for tiden spesialisering i psykoterapi med voksne, med videreutdanning i skjematerapi (ISST)
  • Erfaring fra arbeid med voksne, barn og familier fra ulike deler av helsevesenet


Terapi starter med utvikling av en relasjon som er trygg nok til å kunne tåle det man kanskje minst ønsker å dele med noen andre. Denne relasjonen gir mulighet til nye erfaringer i å håndtere vanskeligheter, lære mer om hva du trenger fra deg selv og andre, og utfordre mønster som har skapt problemer for deg tidligere. For noen kan økt forståelse, selvaksept og veiledning til å bruke dette i hverdagen være nok til å skape forandring. For andre krever det en lengre prosess der man trenger tid til å etablere tillit, konfrontere gamle mestringsstrategier og øve på nye i terapi og i hverdagen. Sammen finner vi ut hvor skoen trykker og hva som kan være til hjelp for deg.

Jeg har mye erfaring med traumer og livsbelastninger. Jeg har jobbet med personer utsatt for slike erfaringer, og med andre som selv har tråkket over andres grenser. Jeg tar for tiden videreutdanning innenfor skjematerapi, en veldokumentert metode som er spesielt egnet ved vanskelige relasjonsmønstre med utspring i tidligere erfaringer, og vektlegger følelsesmessige behov.

Jeg har jobbet mye med foreldreveiledning. Her er jeg opptatt av å støtte foreldre i å møte og tåle følelser hos barnet, støtte utforsking og lage tydelige rammer. Og ikke minst øke tryggheten i å være en god nok forelder.

Jeg er en aktiv terapeut, som leder terapiforløpet og er i dialog med deg hele veien. Det er som regel en god grunn til at ting har blitt vanskelig, og veien derfra kan være vanskelig, men også spennende og givende.