Ylva Linde

Ylva Linde

Oslo, Psykologspesialist

Tilbyr terapi til voksne, parterapi, foreldreveiledning og familieterapi. Veileder psykologer og andre terapeuter både individuelt og i gruppe. Lang erfaring fra arbeid med sorg og livskriser, relasjonelle vansker, symptomplager som uro, angst og depresjon, samt traumeerfaringer.

Bestill time
  • Fullført 3 årig spesialisering i Emosjonsfokusert Terapi ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Psykologspesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi ved Norsk Psykologforening og Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
  • Gjennomfører for tiden videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) i regi av NIEFT
  • Sertifisert veileder i Tryggghetssirkelen (COS-P) ved Tilknytningspsykologene
  • Sertifisert veileder i Tuning Into Kids
  • Fullført kurs i EFTT, Emosjonsfokusert terapi for komplekse traumer


Alle trenger vi et annet menneske som ser, forstår og tåler den vi er. Mange av oss har erfaringer med det motsatte, og strever med følgene av det. Vi kan gå rundt med en indre uro, en følelse av meningsløshet eller tristhet, eller vi kan plutselig bli veldig sinte uten å forstå hvorfor. Symptomer kan være en meningsfull vei inn til å forstå hva vi trenger for å kunne ha det litt bedre med oss selv og i relasjoner til andre.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 2006, og psykologsspesialist fra 2015. Jeg har jobbet med behandling av barn og voksne i spesialisthelsetjeneste, barneverntjeneste og ved helsestasjon. Jeg har lang erfaring også med å utrede barn for mer alvorlige utviklingsforstyrrelser, og erfaring med å veilede foreldre som står i disse prosessene.

I foreldreveiledning er jeg særlig opptatt av at du skal kjenne deg tryggere i foreldrerollen etter timene. Det er ikke uvanlig for oss foreldre å ikke klare og hjelpe barna våre. Selv om det er vanlig, er det ofte skremmende og vondt, og mulig å få god hjelp med.

De siste årene har jeg primært drevet samtaleterapi med voksne. Jeg har spesialisert meg i emosjonsfokusert terapi, en metode som ligger tett opptil hvordan vi utvikler oss og hvilke behov vi har, og hva som kan skje om disse ikke dekkes godt nok for oss. Å komme i terapi er en mulighet til å utforske signaler i oss selv som vi ikke alltid forstår. Det kan være både krevende og vondt, og givende og godt på samme tid. I timer med meg er det mitt ansvar at du kjenner deg trygg, forstått og at vi samarbeider på en god måte.

Du er varmt velkommen!