Politiet logo sort kvadrat

Trine Haug Wiese

Radikalisering og forebyggende politiarbeid

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er et samfunnsansvar. Hvordan kan vi så tidlig som mulig fange opp personer i risikosonen, slik at vi sammen kan få tatt ned bekymringen før den blir en trussel mot samfunnet?

Trine H Wiese har arbeidet 24 år i politiet og jobber i dag som leder for politiets radikaliseringskontakter og mangfoldskontakter i enhet øst i Oslo politidistrikt. Trine har gjennom hele sin karriere hatt fokus på politiets forebyggende arbeid.

I 2011 fikk Trine jobb som dialogpoliti i Oslo og innen hun rakk å starte ble Norge rammet av et terrorangrep, bomben i Regjeringskvartalet og angrepet på Utøya. Gjennom dialogjobben har hun møtt mange med ulike radikale og til tider ekstreme meninger, personer og miljøer som tror så sterkt på noe at de er villig til å gå lengre enn andre på godt og vondt. Samfunnet trenger radikale idéer for å gå videre, men hvor går grensen for hva vi kan akseptere? Når går man fra å være radikal til ekstrem og til å være villig til å bruke vold for det du tror på?

Interessen for å lære mer om dette tema tok Trine videre til PST og deres forebyggende arbeid opp mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terror. Under de åtte årene hun jobbet i PST tok hun initiativ til, og var med på å utvikle, det samarbeidet som i dag er etablert mellom Oslo politidistrikt og PST på området. Et samarbeid som krevde at man tenkte nytt, delte mer informasjon og så etter muligheter fremfor begrensninger. Hovedfokuset var at man skulle sitte igjen med en felles situasjonsforståelse av truslene vi står ovenfor.

Siden 2022 har Trine vært tilbake i Oslo politidistrikt, som leder for det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i enhet øst. Hovedmotivasjonen for å gå tilbake til politiet var å komme tettere på det lokalorienterte samarbeidet, kunne jobbe mer med de bakenforliggende årsakene for hvorfor noen blir radikalisert og skape gode rutiner for det videre tiltaksarbeidet. Målet med dette er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig, så vi kan møte de med tiltak som fungerer og får tatt ned bekymringen før den blir en trussel.

Trine jobber for at vi skal samarbeide enda mer på tvers av de rollene vi har i samfunnet. Forebygging av utenforskap, radikalisering og ekstremisme er et felles ansvar vi alle har og som ingen klarer å gjøre alene.