© Julianne Leikanger Ipr Web 7247

Kurs og smittevern

IPR overholder myndighetenes anbefalinger og retningslinjer når det kommer til smittevern og vurderer fortløpende om kursene våre skal avholdes fysisk eller digitalt.

Det er ikke automatikk i at oppsatte kurs gjennomføres digitalt i stedet for fysisk i selv i disse dager. Dette avhenger av type kurs og i hvilken grad vi vurderer at faglige læringsmål og pedagogisk opplegg for kurset lar seg oppfylle ved digital gjennomføring i stedet for fysisk. Denne avklaringen gjøres i dialog med fagsjef og kursledere og hensyn til om den faglige kvaliteten lar seg opprettholde gjennom digital gjennomføring blir vektlagt.


Ved gjennomføring av fysiske kurs har kursdeltakerne faste plasser og kravet om avstand ivaretas, både i kurslokalet og i lunsjen. Hånddesinfeksjon er å finne ved inngang til kurslokalet lokalet, samt andre steder rundt i kurslokalet. Kurslokalet vaskes godt, og alle bordflater, stoler og annet utstyr desinfiseres. IPR har som ansvarlig arrangør oversikt over kursdeltakerne.

Vi anbefaler alle å følge myndighetenes anbefalinger om å bruke munnbind når man reiser kollektivt og munnbind må besørges av hver enkelt deltaker.


Kursavgift blir ikke redusert dersom et kurs eller en utdanning som var satt opp med fysisk oppmøte blir endret til å avholdes på digital plattform. Dette grunnet kostnader på teknisk utstyr, support o.l.


Avmeldingsregler er de samme enten kurset/ utdanningen gjennomføres fysisk eller digitalt:

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert