Videreutdanning i parterapi nettside Bilde til kurs siden ipr no copy 6

1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi tilbyr en ettårig utdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C). Dette kurset er godt egnet for psykologer som ønsker å begynne med eller øke sin kompetanse på parterapi. Kurset starter består av 4 samlinger à 4 dager.

Leter du etter informasjon for et utdanningsløp du allerede er i? Da bør du se på "Min side" knyttet til kurset ditt. Der finner du all informasjon om samlinger, deltakerliste, litteratur og praktiske forhold. Du finner "Min side" ved å trykke på "Min side"-knappen nederst i alle mailer du har fått fra kursavdelingen om påmelding, samlinger og veiledningsgrupper.

Trykk her for å komme til informasjonsside om neste runde med EFT-C parterapiutdanning, med oppstart i Oslo, desember 2024.

-------------------------------

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi relanserer den ettårige utdanningen i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C; Emotion-focused therapy for couples). I samarbeid med ledende fagfolk på feltet, har vi revidert og laget et solid utdanningsløp for deg som ønsker å drive med parterapi og de spennende og kraftfulle emosjonelle prosessene som foregår i paret. Se lenger ned for hvilke krav som stilles til deg som terapeut, for å delta på utdanningen.

I EFT-C har vi fokus på følelsenes betydning i parforhold, og da spesielt følelsene knyttet til våre mest grunnleggende behov i livet: behovet for å være trygg og ivaretatt (tilknytning), og å føle seg forstått og god nok som den man er (identitet). Disse behovene, samt vår evne til å regulere og håndtere egne og hverandres følelser, vil virke inn på interaksjonsmønstrene i parforholdet. Gjennom å være i og utforske disse emosjonelle mønstrene i terapirommet, kan vi hjelpe par med å få økt forståelse for hverandres behov, få tilgang på hjelpsomme emosjonelle responser, og skape mer konstruktiv samhandling.

Utdanningen vil bestå av 4 samlinger à 4 dager, som vil ta for seg det du trenger for å kunne tilby og drive med emosjonsfokusert parterapi. Samlingene vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Innføring i teorien bak EFT-C, inkludert emosjonsteori og systemisk arbeid
 • Hvordan du kan forstå, gjenkjenne og jobbe med tilknytning, identitet og tiltrekning i paret
 • Affektiv inntoning og terapeutisk tilstedeværelse
 • Ulike empatiske intervensjoner, og hvilke intervensjoner som brukes til hvilken tid for å fasilitere ulike emosjonelle prosesser
 • Den terapeutiske alliansen i parterapi
 • Ulike typer parsykluser, og hvordan du kan kartlegge, forstå og diskutere disse i parterapien
 • En grundig og detaljert innføring i endringsmodellen i EFT-C
 • Hvordan du kan jobbe med emosjonelle sår, tillitsbrudd og tilgivelse i paret
 • Hvordan du kan hjelpe paret med affektregulering og selvregulering i paret
 • Hvordan du kan jobbe med individuelle prosesser hos én av partene, når det står i veien for prosjektet i parterapien, herunder arbeid med emosjonell historie og lindring av selvet
 • Rammer, betingelser og praktiske hensyn i parterapi

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og internasjonale foredragsholdere, med lang erfaring med parterapi. Det vil være minimum to kursholdere på hver samling. Du vil få møte og lære av fagfolk som har vært med på å utvikle metoden.

Samlingene veksler mellom teoretisk undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, videodemonstrasjoner, veiledning og egenarbeid. Egenarbeidet består av rollespill hvor kandidatene tar utgangspunkt i personlig materiale fra eget parforhold. Alle deltakere må prøve seg både som terapeut, som klient, spille andres partnere, og som observatør. Praktisk øving på ulike intervensjoner (deliberate practice) og arbeid med egne opplevelser og materiale står sentralt i utdanningen, og det forventes at alle deltar. Det legges opp til empatisk, trygt og omsorgsfullt gruppemiljø.

Veiledningen på utdanningen er utelukkende videoveiledning. Alle må ha med seg minst 1 terapivideo i løpet av samlingene, der de jobber med parterapi med et par. For å bli sertifisert EFT-C terapeut må du i tillegg til samlingene ha 40 timer med veiledning.

Utdanningen vil strekke seg over ett år. Samlingene består av 4 samlinger á 4 dager, med kurs og veiledningsdager.

Alle samlingene avholdes sentralt i Oslo. Du må delta fysisk for å ta utdanningen.

KRAV TIL DEN SOM ØNSKER Å SERTIFISERE SEG
For å gjennomføre utdanningen i EFT-C, og søke om sertifisering gjennom NIEFT må du:

 • Være psykolog eller lege med spesialitet i psykiatri

eller

 • Ha minimum 3 årig høyskole eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag eller et tilsvarende universitetsfag (psykologi, spesialpedagogikk osv, minst bachelornivå)

eller

 • Relevant 2-årig terapeututdanning (eks. gestaltterapi, EQ-instituttet, tilknytningsbaserte terapiutdanninger osv.)

I tillegg til dette, må du:

 • Ha en klinisk praksis der par og/eller familier er del av klientgruppen.
 • Være medlem av en anerkjent fagforening
 • Ha en ansvarsforsikringGodkjente EFT-C-veiledere:

Jan Reidar Stiegler (Bergen) - stiegler@ipr.no
Didrik Hummelsund (Bergen) - hummelsund@ipr.no
Tonje Moe Thompson (Oslo) - tonje@ipr.no
Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura utstedes kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT-C.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kursoslo@ipr.no


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: oslo@ipr.no.

Avmelding og frister
NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder.
Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.


Oversikt og påmelding til våre kurs finner du her.