Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no copy 2

EFT videreutdanning for terapeuter - 2. år. Oppstart 2. september 2024

Oslo , Bergen

Grunnet stor etterspørsel har vi besluttet å sette opp et andre år med utdanning i EFT som er åpent for alle terapeuter.

Booking

EFT for alle terapeuter - Påbygging til 1-årig videreutdanning
Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Grunntanken bak metoden er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Fokuset på påbyggingskurset vil være på teoretisk fordypning, veiledning og ytterligere øvelse på EFT-ferdigheter. I tillegg til fokus på å fordype de emosjonelle prosessene vil deltakerne også få introdusert flere intervensjoner som er nyttige i emosjonell prosessering, for eksempel systematisk evokativ avdekking og arbeid med traumer.

NB! Påmelding til EFT for alle terapeuter - påbygging forutsetter at du har fullført 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi for alle terapeuter.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.


Datoer:

1.Samling
By: Bergen
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen.
Dato: 02.09.24 - 05.09.24
Tema: Trene på avlesning av affekt og evne til prosessering av følelser, Fordype opplevelse, Selvavbrytelse.
Kursholder: Dr Jan Reidar Stiegler

2. Samling
By: Oslo
Sted: Karl Johans gate 39-41, 6. etasje
Dato: 20.01.2025 - 23.01.25
Tema: Angstprosesser, Problematisk reaksjon (SEU) og håpløshetssplitt.
Kursholder: Dr. Jan Reidar Stiegler.

3. Samling
By: Bergen
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen.
Dato: 12.05.25 - 15.05.25
Tema: Komplekse traumer, over-underregulering, terapeutprosesser og alliansebrudd.
Kursholder: Informasjon kommer

Tidspunkt: 09.00 - 16.00 alle dagene.
Lunsj: 12.00
Pris: 42 995,- + fakturagebyr NOK 89,-

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Påmelding her.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Video

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. Der er derfor ønskelig at deltakerne tar med minst én video til veiledning i plenum på utdannelsen.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på den modulen du er påmeldt.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 16. august 2024. Påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli krediter

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 vil alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder EFT påbygning.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.
Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Datoer:

1. Samling, Bergen: 02.09.24 - 05.09.24
2. Samling, Oslo: 20.01.2025 - 23.01.25
3. Samling, Bergen: 12.05.25 - 15.05.25


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

“Faglig og personlig utviklende.”

“Veldig lærerikt, enkelt å forstå, og veldig nyttig kurs.”

“Svært motiverende og engasjerende videreutdanning. Kunnskapen her kan brukes i mange sammenhenger.”

“Flinke formidlere og en god balanse mellom teori og praksis.”

“En utdanning som beriker kunnskapsmessig og personlig utvikling.”

“Veldig faglig og personlig nyttig for å bli en bedre terapeut og personlig utvikling. Har en utrolig fin tilnærming og humanistisk menneskesyn til menneske/ psykisk lidelse. Dyktig foredragsholder både svært høy faglig kompetanse, god formidlingsevne og flink til å skape en trygg stemning i gruppen. Et fint sted å være og opplever alltid etter hver samling et savn over at uken er ferdig.”