Ipr Illustrasjonsbilder Highres 439

Praksisnær undervisning for Masterstudenter på UiO

Publisert 21.10.2022

Vår psykologspesialist Margrethe Standal Gleditsch har nylig delt fag- og erfaringer fra praksis med mastergradsstudenter i pedagogisk-psykologisk rådgivning sammen med psykologspesialistkollega Ylva Linde fra Favne. Dette ble så godt mottatt at UiO har publisert egen sak om det!

"Heile dagar som desse, der me får møte folk som jobbar i feltet, er nyttig. Eg set pris på at instituttet strekk seg for å gje oss slike tilbod"

Mari Stavsholt - Mastergradstudent i pedagogisk-psykologisk rådgiving ved UiO.

Vår psykologspesialist Margrethe Standal Gleditsch har bred erfaring fra foreldreveiledning, kommunale tjenester for barn og familier, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Distriktspsykiatrisk senter (DPS), barnevern før hun begynte med privatpraksisen sin hos oss på IPR Oslo.

Det var noe av denne brede fag- og erfaringsbanken som ble delt med mastergradstudentene på PP-utdanningen på Universitetet i Oslo nå nylig.

Sammen med en annen dyktig og erfaren kollega, Ylva Linde, som er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og jobber på Favne Psykologbistand var undervisningen så godt tatt imot av studentene at UiO valgte å lage en egen sak på det.

Saken kan du lese i sin helhet på https://www.uv.uio.no/iped/stu...