DSC6031

Jeg er utbrent, hvorfor skal jeg gå i terapi?

Publisert 21.02.2024

Utbrenthet er en kompleks og sammensatt tilstand med et tydelig rop fra kroppen om at den ikke har flere krefter å gi, uansett hvor desperat du prøver å leve livet ditt slik du pleier. Her er en tekst av Ruth-Anne Tomtum Kleve om hvordan utbrenthet kan arte seg, og hvordan terapi kan hjelpe.

Skrevet av psykolog Ruth-Anne Tomtum Kleve.


Du har gått lenge, kanskje måneder eller år, og kjent på utmattelsen som gradvis har tatt bolig i kroppen din. Du tenker du er sliten, men merker at hodet ikke fungerer som det pleier: Du er svimmel og strever med å holde fokus. Ordene er vanskelig å finne, og hukommelsen svikter selv på de enkleste ting. Det er som om verden på utsiden blir til et tåkete landskap som du tidligere tilhørte.

Etter runder hos legen med samtaler, blodprøver, utredninger og sykmelding er alt fortsatt helt i orden med kroppen din. Legen vil si at du er frisk og at det ikke er noe somatisk. Noen vil si det er psykisk.

Men hva er egentlig psykisk? Og hvordan ser det ut? Og høres det ikke litt nedlatende ut? Som om det sitter mellom øra, og at budskapet er at du må ta deg sammen? Eller at det er noe galt med deg som ikke håndterer hverdagen med jobb slik som «alle andre»? Konklusjonen kan lett bli: At jeg må gå i terapi for å «fikse» det psykiske.

Bare for å være helt tydelig: Det finnes ikke et klart skille mellom psykisk og fysisk, og det er ikke noe galt med deg som er utbrent. Du er hverken lat, giddelaus eller svak. Utbrenthet er en kompleks og sammensatt tilstand med en tydelig beskjed fra kroppen: Nå er det nok! Et tydelig rop om at den ikke har flere krefter å gi, uansett hvor desperat du prøver å leve livet ditt slik du pleier.


Den stressende hvilen

Hva er vitsen med å gå i terapi når kroppen er sliten og legen sier du trenger hvile? Vel, hvile er viktig, særlig i starten av forløpet. Men hvile er også en belastning for det emosjonelle systemet og for en kropp som er vant til å haste rundt i livet. Kontrasten mellom en stresset kropp og en kropp som skal roe ned, blir så stor at hvilen gjerne trigger stress heller enn restitusjon.

God hvile kan imidlertid øves opp, og i terapi kan du lære hvordan du kan regulere ned stress og få den restitusjonen kroppen trenger. Du vil også lære å kjenne hva du tåler av aktivitet. For når du er utbrent kan nemlig aktivitet være like viktig som hvile. Det å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile er sentralt gjennom hele tilfriskningsprosessen.


Stress og vanskelige følelser ved utbrenthet

Når du er utbrent kan du typisk kjenne på mye smerte, utmattelse og stress. Disse symptomene tar mye plass i kroppen, og kan dermed påvirke kontakten med egne følelser, som er akkurat like kroppslig forankret som stress og smerte. Dette kan både gi utslag i at du føler mindre enn vanlig, eller at du føler mye mer.

Når vi får mindre kontakt med følelsene, er det som om vi mister en del av oss selv. For følelsene er vårt viktigste signalsystem. De forteller oss hvordan vi har det, og hva vi trenger. De er også viktige for å kommunisere med de rundt deg, for eksempel når du må sette grenser eller trenger støtte.

Når følelsene blir forsterket aktiveres de typisk mer enn det som er hjelpsomt for deg, og kan tappe deg for energi heller enn å gi deg gode signaler på hva du trenger. Noen følelser som er spesielt vanlige ved utbrenthet, er ensomhet, frykt og skam.


En ensom reise

Det å være utbrent er en ensom reise for mange, særlig fordi utbrenthet krever hvile og ro uten andre mennesker rundt deg. Ensomheten trenger kontakt og nærhet med andre mennesker for å lindres. Når det ikke er andre mennesker til stede, kan ensomheten sette seg i kroppen som gift og tappe for energi og livslyst. Så det å dele at du er ensom med en du er fortrolig med, eller i terapi, vet vi er lindrende. Det letter den emosjonelle smerten, også føles mindre ensomt når en annen vet og forstår hvordan du har det.


Uhensiktsmessig frykt

Det er meningen du skal bli redd når du er syk. Dette er fordi frykten kan være et hjelpsomt signal på innsiden som sørger for at du oppsøker hjelp. Legen vil sjekke blodprøver og utelukke alvorlige sykdommer. Selv om alt viser seg å være fint på prøvene, kan det være vanskelig å tro hvis kroppen er så utmattet at du nesten ikke kan stå eller bevege deg.

Og dersom du ikke kjenner deg bedre etter uker og måneder, så kan det vokse frem en stemme på innsiden som skremmer deg til å tro du er alvorlig syk, at du vil bli sykere, eller kanskje til og med kommer til å dø. Denne frykten er ikke hensiktsmessig. Tvert imot vil den typisk heller medføre bekymring, angst i kroppen eller vansker med å slappe av.


Den indre kritikerens grep

Det er naturlig å føle seg både utenfor og unyttig når du har vært sykmeldt over lengre tid. I tillegg er det lett å begynne å kritisere seg for ikke å bidra på jobb. Selv om en del av deg kanskje forstår at du er utmattet og ikke klarer å jobbe, kan en annen del av deg kjefte på deg for at du ikke klarer det. Den indre kritikeren kan fortelle deg at du bare finner på symptomene dine, at du er lat, sluntrer unna og er totalt ubrukelig når du ikke jobber! Den kan få deg til å skamme deg og føle deg feil, uverdig, patetisk eller verdiløs.


Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved utbrenthet

Når du er utbrent, vil mye av hverdagen handle om å ivareta deg selv praktisk og emosjonelt. I EFT vil du bli bedre kjent med egne følelser, endre emosjonelle mønstre, og få hjelp til å ivareta egne emosjonelle behov. Det er mest vanlig å jobbe med ensomhet, uhensiktsmessig frykt, skam og selvkritikk siden dette er emosjonelle prosesser som kan opprettholde og forverre tilstanden.

I tillegg vil grunnleggende selvivaretakelse være en sentral del av terapien. Det innebærer at du lærer å gi omsorg til deg selv når du er trist, trygge deg når du er redd, og støtte deg selv heller enn å kritisere deg. I denne prosessen vil du styrke en selvmedfølende stemme på innsiden som hjelper deg gjennom en smertefull periode av livet ditt.