Ipr Portrett Web Anne Kløve

Anne Kløve

Bergen, Psykologspesialist

Av og til kan livet oppleves i overkant utfordrende, enten du kjenner på vanskelige følelser, har opplevd noe vondt, eller har kommet i en vanskelig livssituasjon. ​ Det kan gjelde deg selv, noen i familien din, andre som betyr mye for deg eller du må forholde deg til, f.eks på jobb eller skole.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.

Ofte er slike utfordringer forbundet med angst og konflikt i slik grad at det går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen.

Vi kan se på situasjonen sammen og utforske muligheter for utvikling og endring.

Jeg har vært psykolog siden 1994, og har jobbet både med barn, unge, foreldre og familier både i Spesialisthelsetjenesten for Barn og Unge (BUP) og for Voksne (VOP), samt PP-tjeneste og Helsestasjon.

Mine videreutdanninger er innen feltet barn-ungdom, og innen psykoterapi. Jeg tilbyr samtaler både til voksne, foreldre, familier, barn og ungdommer.