Cecilie Honningsvåg Vallestad - Psykolog Bergen

Cecilie Honningsvåg

Bergen, Psykolog

Bred erfaring med emosjonsfokusert terapi for psykisk helseproblematikk hos barn, unge og voksne. Jobber også mye med foreldreveiledning og familieterapi. Ved siden av klinisk praksis tilbyr hun barnesakkyndig arbeid.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.

Det er vanlig å grue seg for å oppsøke hjelp fra en psykolog. For meg er det viktig at den som søker hjelp føler seg sett, hørt og forstått fra starten av. For meg er empati, varme, åpenhet, sensitivitet og respekt viktig. Terapirommet skal bli et trygt sted, der det er tillatt å fortelle sterke historier, om vonde opplevelser, kjenne på skamfulle, stormfulle følelser og å vise alle typer følelsesuttrykk.

I starten definerer vi målene for terapien og har dialog underveis slik at vi er sikre på å gå i riktig retning. Å være faglig oppdatert er viktig for meg som psykolog og faglig sett har jeg mange interessefelt. Jeg har lang erfaring med å hjelpe personer til å oppnå bedre helse og høyere livskvalitet. Min faglige forankring er i Emosjonsfokusert Terapi (EFT). I EFT tar man utgangspunkt i at følelser er viktige informasjonskilder. Følelsene kan hjelpe deg til å nå målene dine. Der det er hensiktsmessig, benytter jeg andre terapeutiske tilnærminger.

Jeg har tatt en 3-årig videreutdanning i EFT, 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Parterapi, 1-årig videreutdanning om Kronisk traumatisering og strukturell dissosiering av personligheten (traumebehandling). Jeg er sertifisert Circle of Security foreldreveileder (COS-P), og har tatt videreutdanning i Emosjonsfokusert Foreldreveiledning. Jeg har 2-årig utdanning i barnesakkyndig arbeid (og står på departementet sitt register over offentlig godkjente sakkyndige), har i tillegg tatt videreutdanning som gir kompetanse på sakkyndighet i minoritetsfamilier.