Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5900

Hanne Albertsen

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandlingsformer for depresjon, angst, lav selvfølelse, selvkritikk, sinneproblematikk, relasjonelle vansker, traumer, sorg, skam, ensomhet, rus og avhengighet, utbrenthet og livskriser. Tilbyr terapi for voksne og unge voksne og jobber hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi.

Bestill time
  • Fullført 3-årig videreutdanning og spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT), ved NIEFT.
  • Fullført modul 1 og 2 i EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR Norge.Har du kommet hit til å søke hjelp, har du gjort noe av det aller viktigste. Du har anerkjent vanskene i livet og verdien av deg selv. Jeg har stor respekt for deg som velger å gå i terapi, da det er en investering for både deg selv og dine betydningsfulle relasjoner. Ved å eie vår sårbarhet og vise den frem i terapi, kan vi oppleve å bli mindre selvkritisk, skamfull og ensom over de sårene livet har gitt oss. Og heller sette pris på hele en selv mer omsorgsfullt.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB). Jeg har lang erfaring med klinisk arbeid fra offentlig psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten - med behandling av komplekse og sammensatte lidelser. Jeg spesialiserer meg i psykoterapi for voksne med Emosjonsfokusert Terapi som fordypning. EFT er en tilnærming jeg har god erfaring med, som tar sikte på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Jeg har også videreutdannelse i EMDR. Dette er en metode som er særlig virkningsfull på bearbeiding av traumer, livsbelastninger, og fastlåste mønstre. Jeg har en eklektisk tilnærming, som vil si at jeg tilpasser teknikk og fokus etter hver enkelt klient.

Jeg arbeider ut i fra et humanistisk og relasjonelt ståsted, hvor jeg vektlegger det å møte deg med aksept og forståelse der du er i livet akkurat nå. Jeg vil møte deg med interesse og varme, og sørge for at prosessen i terapien føles trygg og ivaretakende. Jeg har troen på å ha en gjensidighet mellom oss, slik at det skal være greit å snakke åpent om det som skjer. Det tenker jeg er viktig for at du skal kunne nå de målene du har satt deg for terapien.

Velkommen