Synøve Magnussen Wiig

Synøve Magnussen Wiig

Oslo, Psykologspesialist

Tilbyr terapi til voksne i livskriser, med sorg, angst, skam/selvkritikk, søvnproblemer og traumer. Jeg er opptatt av at du skal oppleve deg trygg i samtalene med meg, og tilpasser metodikken til det du står i. Spesifikk kompetanse på å jobbe med pårørende, etterlatte og det å ha en hørselshemming.

Bestill time
  • Psykologspesialist fra 2011 med fordypning i behandling av voksne i regi av Norsk Psykologforening
  • Går 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi, NIEFT
  • Fullført videreutdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for Kognitiv Terapi, NFKT
  • Har ulike traumebehandlingskurs


Gjennom livet opplever vi hendelser eller kriser som kan være smertefulle i seg selv, men som også kan trigge gamle følelser og minner hos oss. Det kan gjøre at vi kjenner oss skjøre og usikre i perioder, og at vi kan bli redde for følelsene vi kjenner på. Noen ganger kan vi bære på en gnagende uro uten at det har skjedd noe som helst. Uansett årsak kan det være godt å få snakke med en utenforstående i et trygt rom. Samtaler med en behandler som forstår, tåler og utforsker sammen med deg, kan gjøre at du får mer kontakt med deg selv og kan se nye sammenhenger. Det kan igjen gjøre noe med engstelsen og ubehaget.

Jeg er en erfaren psykolog med terapeutisk bakgrunn i å jobbe med livskriser og sorg, med angst, ensomhet, skam og selvkritikk, med søvnproblemer, traumer og vanskelige relasjoner med mennesker som er viktige for deg. Jeg har også erfaring med å jobbe med deg som har vært pårørende som barn og ungdom til en mor eller far med psykisk lidelse eller rusproblematikk. Jeg har snakket med mange etterlatte. Jeg har videre god kunnskap om det å leve med hørselshemming.

Jeg er opptatt av at du skal kjenne deg trygg og akseptert, og at det er rom for å komme med alle tema i samtalene. Det er mitt ansvar at samtalene oppleves gode og trygge for deg.

Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo fra 2005 og er psykologspesialist med fordypning i behandling av voksne. Jeg har 12 års erfaring fra ulike arbeidssteder i spesialisthelsetjenesten, og jeg jobber også i dag ved et kompetansesenter, blant annet med veiledning og undervisning av helsepersonell. Jeg videreutdanner meg i emosjonsfokusert terapi for voksne og jobber gjerne med denne metodikken sammen med deg. I EFT utforsker vi vanskelige følelser og tema, og vi bruker tid på å skape større mening og forståelse for hva som skjer. Hvordan kan du bruke følelsene slik at du kan ta bedre vare på deg selv? Kanskje kan du sette mer grenser for deg selv? Kanskje kan det bli enklere å ta gode valg? Jeg har også en videreutdanning i kognitiv terapi, og jeg har erfaring med traumebehandling. Sammen kan vi finne ut hvilken metode som kan passe deg best i den livssituasjonen du står i akkurat nå.

Du er hjertelig velkommen!

Jeg tilbyr:

  • Individualterapi til voksne
  • Samtaler med deg som er pårørende
  • Samtaler med deg som er etterlatt
  • Samtaler med deg som har en hørselshemming
  • Veiledning til psykologer og andre yrkesgrupper som jobber med voksne