Utdanninger, EFST 1-årig

EFST videreutdanning for terapeuter 1-årig. Oppstart: 3.mars 2025

Oslo

Utdanningen er opplevelsebasert og integrerer undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter og foreldreveiledere.

Booking

Utdanningen av EFST-terapeuter er praktisk rettet og opplevelsesbasert, som innebærer at kursdeltakerne lærer konkrete ferdigheter i hvordan de skal veilede og holde kurs for foreldre.

De to første kursdagene gjennomføres som et standard foreldrekurs, hvor vi oppfordrer kursdeltakerne til å jobbe med relasjonen til egne barn.

Det er ingen forutsetning å være forelder for å delta på terapeututdanningen. Dersom du ikke har barn, jobber du med andre viktige, nære relasjoner, som partner, søsken, en nær venn eller kollega. Kurset gjennomføres som et standard foreldrekurs, for at kursdeltakerne skal få erfaring med hvordan det er å jobbe med egne nære relasjoner, slik vi krever av foreldrene når vi som terapeuter holder kurs og veileder i denne metoden.

Kursdeltakerne lærer om hvordan foreldres egne følelser kan komme i veien når de skal hjelpe barnet med sine følelser. Kursdeltakerne vil få trene på situasjoner som blir vanskelige for forelderen eller for barnet, der man som terapeut hjelper foreldrene med å finne ut hva som skjer i dem selv, og hva akkurat deres barn trenger i de situasjonene som blir vanskelige.

Kursdeltakerne får kompetanse og materiale til selv å holde to-dagers foreldrekurs, og til å kunne gi individuell foreldreveiledning.

Forskning på norske familier viser at barns symptomer på psykiske vansker reduseres markant etter et 2-dagers foreldrekurs. Lærerne merket også forskjell i barnas atferdsvansker på skolen. Bonusfunn: foreldrenes psykiske helse ble også bedre. Og enda en ting: Kurset hadde spesielt stor effekt på fedrene!

Utdanningen går over tre samlinger á fire dager.

Praktisk informasjon

1 samling - 3.-6.03.2025
2 samling - 19.-22.05.2025
3 samling - 24.-27.11.2025


Klokkeslett: 09.00 - 16.00 alle dager
Lunsj:
12.00
Sted:
Paleet, Karl Johans gate 41B
Pris: 52 499,- NOK
Kursholdere: Vanja Hjelmseth, Nadia Ansar, Aksel Inge Sinding, og Bente Austbø

Første samling (fire dager)

De to første dagene gjennomføres som et standard foreldrekurs, hvor kursdeltakerne lærer om konkurrerende motivasjon, hva følelser er og hvordan de virker, samt får opplæring i de tre ferdighetene validering, grenser og reparasjon.
På dag 3 & 4 lærer kursdeltakerne de fire stolarbeidene for validering, følefeller, grenser og reparasjon, for å kunne bruke disse som intervensjoner i veiledning av foreldre. I øvelsene tar kursdeltakerne utgangspunkt i eget personlig materiale, samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Andre samling (fire dager)

Samlingen starter med én veiledningsdag. Kursdeltakerne fordeles i grupper på 5-7 personer, hvor alle kursdeltakerne har med film av eget arbeid som terapeut, hvor de veileder en forelder eller et foreldrepar. Filmen må oppbevares på kryptert minnepenn eller kryptert, ekstern harddisk. Filmene studeres og deltakerne får veiledning på sitt arbeid fra en erfaren EFST-veileder. På samlingens andre dag bruker vi tid på å utveksle erfaringer, og svare på spørsmål og drøfte viktige problemstillinger som har oppstått i arbeidet med EFST. Videre underviser vi om- og jobber med terapeutfølefeller og øver på stolarbeid. Dag tre og fire blir det undervisning, diskusjon og øvelser på empati og det å fasilitere emosjonell aktivering og høyere grad av opplevelse, samt diskusjon og undervisning om mer dyptgående tekniske ferdigheter. Det vises filmer av foreldreveiledning som illustrerer disse ferdighetene. Samlingen inneholder også praktiske øvelser på stolarbeid. I øvelsene tar kursdeltakerne utgangspunkt i eget personlig materiale, samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Tredje samling (fire dager)

Samlingen starter med én veiledningsdag. Kursdeltakerne fordeles i grupper på 5-7 personer, hvor alle kursdeltakerne har med film av eget arbeid som terapeut, hvor de veileder en forelder eller et foreldrepar. Filmen må oppbevares på kryptert minnepenn eller kryptert, ekstern harddisk. Filmene studeres og deltakerne får veiledning på sitt arbeid fra en erfaren EFST-veileder.

Dag 2 & 3 underviser vi om- og øver på kasusformulering i EFST.

Dag 4 jobber vi med kasusformulering som intervensjon, integrert med stolarbeid.

I øvelsene tar kursdeltakerne utgangspunkt i eget personlig materiale, samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Sertifiserte EFST-veiledere:

Oversikt over sertifiserte EFST-veiledere

Utdanningen i EFST er basert på denne læreboken, som vi anbefaler alle kursdeltakere å lese:

 Emosjonsfokusert Ferdighetstrening For Foreldre Fotokreditering Gyldendal

Boken kan bestilles her.
Engelsk versjon av boken her.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Faktura

Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.


Frister og avmelding

Påmeldingsfrist er 24.oktober 2024 og påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFST.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge det oppsatte forløpet i utdanningen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

"Endelig opplevde jeg kontakt med egen sårbarhet, noe jeg har slitt med å få til, og så får jeg slik kontakt foran 36 ukjente mennesker - det var grensesprengende for meg som både far, kjæreste og psykolog. Takk for en fantastisk mulighet dere ga meg".

"Et super intenst teoretisk og praksisnært kursus, hvor du som kursist både bliver trænet i de konkrete færdigheder til brug til afholdelse af forældrevejledningskurser, samtidig med at du arbejder med eget personligt stof i forældrerollen og træner som terapeut. Et meget meningsfuldt og udbytterigt kursus med de mest empatiske, fagligt sprudlende og givende undervisere/med-mennesker. Af hjertet takJeg kommer snart tilbage".

"Jeg synes kursholdere formidler på en måte som vitner om svært høy faglighet og forståelse av det som formidles. Engasjement og ydmykhet".

"Veldig fornøyd med kurset! Så klinisk relevant. Strålende kursholdere som deler fra eget liv. Kan ikke gi det god nok tilbakemelding".

"Dette kurset skulle jeg gjerne gått på mange ganger, fordi det er så mye godt å hente herfra - faglig og personlig

“EFST er det beste kurset jeg noen gang har deltatt på!”

“Det å lære om følelser må få mer fokus i dagens samfunn.”

“Utrolig viktig kurs for min egenutvikling som menneske og som terapeut.”